Chuyên mục: Proe/Creo

Lắp ráp tĩnh với Creo Parametric

Để truy cập vào môi trường thiết kế 3D ta chọn New / Assembly + Đặt tên cho file tại mục Name. + Click bỏ chọn tại dòng Use default template -> OK Để đơn vị …

Tạo nhanh bản vẽ 2D với Creo Parametric

Chọn New-> Drawing  -> ok Tại Default Model: chọn Browse, duyệt đến đối tượng. Tại Speccify Template chọn use tem plate Tại Template chọn khổ giấy Tạo khung tên cho bản vẽ Chọn  tại tab …

Tìm tài liệu học pro engineer 5.0

Pro Engineer là phần mềm của hãng Prametric Technology, Corp. Một phần mềm thiết kế theo tham số. Pro Engineer là một phần mềm CAD/CAM/CAE rất mạnh, có khả năng mô hình hóa các chi …

Lý do nên học Pro/Engineer

Hiện tại ProEngineer Wildfire, Catia, Unigraphics NX, I-deas đây là bốn phần mềm được đánh giá là rất mạnh và rất nổi tiếng trong lĩnh vực CAD/CAM/MOLD/CNC. Tùy vào thế mạnh của mỗi phần mềm …

Tạo cơ cấu CAM Creo Parametric 2.0

Sử dụng khớp nối Cam-Follower để tạo cam và các dịch chuyển theo sau trong 1 mặt phẳng 2D. Khớp nối Cam-Follower: Hộp thoại Cam-Follower Connection Definition Định nghĩa Cam1 và Cam2 Cam-Follower Properties Hình …