Category Archives: Proe/Creo

Sử dụng các khớp nối Creo Parametric 2.0

Sử dụng khớp nối chung để tạo số độ khe hở trong mô hình. Các khớp nối chung: 1 hoặc 2 ràng buộc. Thay đổi bộ trục tịnh tuyến và quay. Số và loại bộ trục dựa vào số và loại ràng buộc.   Hình 1 – 1 khớp nối chung   Sử dụng khớp […]

Sử dụng Khớp nối Bearing Creo Parametric 2.0

Sử dụng Bộ kết nôi Bearring để lắp ráp 1 thành phần với 4 bậc tự do.  Bộ kết nôi Bearrings: Point Alignment – Point on Line Constraint Translation Axis – Motion Axis Hình 1 – A Bearing Connection Sử dụng Bộ kết nôi Bearrings kết nôi Bearring là sự kết hợp của khớp nối […]

Sử dụng liên kết hàn Creo Parametric 2.0

Sử dụng khớp nối Weld để hạn chế một cách cứng nhắc 1 cụm chi tiết phụ, nhưng duy trì độ mở của khe hở trong cụm chi tiết phụ. Hàn: Coordinate System to Coordinate System hoàn toàn hạn chế duy trì dịch chuyển Hình 1 – Weld Connections   Sử dụng khớp nối mối […]

Sử dụng Khớp cầu Creo Parametric 2.0

Sử dụng Khớp nối Ball để lắp ráp 1 thành phần với 3 độ quay của khe hở. Khớp nối Balls: Point Coincident – Constraint No Motion Axis Hình 1 – A Ball Connection Sử dụng Khớp nối Balls Khớp nối Ball kết nối 1 thành phần tại 1 điểm để nó có thể quay […]

Lập đồ thị kết quả đo Creo Parametric 2.0

Bạn có thể vẽ đồ thị đo phân tích để giúp bạn hiểu và đánh giá các cơ cấu của bạn. MeasureResultsDialogBox: GraphType Measures ResultSet GraphMeasure LoadResultSet ExportResults GraphingMeasureResults Hình  1– Biểu đồ thể hiện biên độ tối đa Bạn vẽ đồ thị và xuất các kết quả của các biện pháp phân tích để xác […]

Đánh giá kết quả phân tích bằng mũi tên Creo Parametric 2.0

Hiển thị mũi tên cho phép bạn tự động đánh giá tải trọng tương đối về cơ cấu khi nó được hiệu chỉnh. Hiển thị màu cho từng loại mũi tên: Force-Lực Torque-Mô men Gravity-Trọng lực ForceMotor-Lực từ động cơ Measure-Đo Arrow Identifications: SingleHeadfor LinearForce DoubleHeadforMomentorAngular Measure AnnotationOptions: DisplayNameand Value ScaleSelectedArrows Hình  1– Hiển thị […]

Cấu hình kết quả chiếu mô phỏng Creo Parametric 2.0

Sử dụng các công cụ Playback để chạy, khôi phục, cấu hình, xuất, và lưu kết quả phân tích. PlaybackAnalyses: Play Restore Save MovieScheduleTab: Display Time DefaultSchedule Add MovieSegments       Hình  1– Phân tích thể hiện trên nhiều đoạn video   Cấu hình kết quảPlayback Hộp thoại Playbackschứa nhiều công cụ để làm việc […]

Đánh giá kết quả phát lại va chạm Creo Parametric 2.0

Bạn có thể đánh giá kết quả phát lại để tìm phân tích va chạm của thiết kế cơ cấu. Các thiết lập phát hiện va chạm phổ biến: NoCollisionDetection-Không có va chạm GlobalCollisionDetection-Va chạm toàn bộ PartialCollisionDetection- Va chạm một phần Một số thiết lập SoundWarningon Collision- Cảnh báo âm thanh khi va chạm […]

Chạy phân tích cơ cấu Creo Parametric 2.0

Chạy một phân tích cơ cấu để animate các kết quả, lưu kết quả, và kiểm tra va chạm. Ta chạy phân tích để: Mô phỏng kết quả In kết quả đo Lưu kết quả Kiểm tra va chạm   Hình  1– Cơ cấu sau khi chạy phân tích tĩnh Chạy phân tích cơ cấu Mỗi […]

Hiểu về quá ràng buộc và bậc tự do Creo Parametric 2.0

Bạn phải xem xét bậc tự do và bất kỳ sự dư thừa nào trong cơ cấu để chạy một cách chính xác mô phỏng chuyển động. Bậc tự do(DOF):  Một chi tiết không có sự ràng buộc nào sẽ có 6DOF. Kết nối, Động cơ, và tải sẽ lần lượt loại bỏDOF. Quá ràng buộc: […]