Proe/Creo

Tạo phép đo Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

  Tạo các biện pháp phân tích để đánh giá và xác minh cơ cấu của bạn. Measure : Position,Velocity,andAcceleration ConnectionReaction,NetLoad, andLoadcellReaction Impact andImpulse System

Khai báo giá trị đầu vào phân tích Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Sử dụng cấu hình ban đầu để xác định vị trí bắt đầu của cơ cấu trong một phân tích. Initial Configurations: Current Screen Snapshot

Cấu hình phân tích cân bằng lực Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Phân tích Cân bằng lực cho phép bạn xác định các lực cần thiết để giữ cho cơ cấu của bạn cố định trong một

Cấu hình phân tích tĩnh Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Phân tích tĩnh cho phép bạnxác định trạng thái nghỉ của cơ cấu khi nó phụ thuộc vào lực. StaticAnalysis: Tìm trạng thái nghỉ. Tốc

Cấu hình phân tích động học Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

phân tích động học cho phép bạn nghiên cứu mối quan hệ giữa các lực tác dụng lên vật, khối lượng của phần thân, và

Khóa các liên kết Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Bạn có thể khóa các phần thân và các khớp nối trong khi chạy phân tích chuyển độn. phần thân hoặc khớp nối khóa sửa

Tùy chọn cơ cấu động học Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Bạn có thể sử dụngMechanism DynamicsOption(MDO)xác định định nghĩa phân tích để ghe và hiển thị mô phỏng của cơ cấu theo thời gian. MDOTypeAnalysis:

Sử dụng trọng lực Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Sử dụng trọng lực để mô phỏng tác động của trọng lực trên các chuyển động của cơ cấu. Gravity: Magnitude Direction Kích hoạtGravity  

Áp dựng lực và tải mô men xoắn Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Tạo ra chuyển động trong một cơ cấu bằng cách áp dụng các lực bên ngoài và mô men xoắn. ForcevàTorqueLoads: PointForce BodyTorque Pointto PointTorque

Ứng dụng ma sát và phục hồi Creo Parametric 2.0

access_timeTháng Năm 11, 2015

Bạn có thể xác định các thuộc tính ma sát và phục hồi  cho kết nối cơ cấu.   Ma sát: Hệ số ma sát

menu
menu