Category Archives: Proe/Creo

Sử dụng Dynamic Properties và Set Zero Position Creo Parametric 2.0

MechanismDynamicsOption(MDO)cho phép bạnđể xác định một vị trí không và áp dụng phục hồi và ma sát với trục chuyển động của một kết nối. DefiningSetZeroPosition: Set ZeroPosition DefaultZeroPosition ApplyingDynamic Properties: •  Display DynamicProperties •  Hide DynamicProperties   Hình  1– Thuộc tính SetZeroPositionandDisplayDynamic Hình  2– Ẩn thuộc tínhDynamic Sử dụngDynamicPropertiesvà Set ZeroPosition Dynamics Mechanism Option (MDO) cho […]

Tạo kết nối đai Creo Parametric 2.0

Tạo đai kết nối ròng rọc để tạo và phân tích chuyển động. Kết nối ròng rọc để xoay –  Planarbeltpath –  Beltlength –  Beltflexibility Tạo mô hình đai–  Frombeltcurve Hình  1– mô hình ban đầu   Hình 2:  Đai được thêm vào Hình 3: Hiệu chỉnh đai Tạo kết nối đai TrongMechanismmode, bạn tạo đai […]

Tạo truyền động bánh răng Creo Parametric 2.0

Tạo các loại khớp nối bánh răng khác nhau. Các loại –  Spur – Răn xoắn –  Bevel – Răng côn –  Rack andPinion – Thanh răng bánh răng –  Worm – bánh cóc Các thuộc tính bánh răng –  Pitch Diameter – Đường kính tân khai –  PressureAngle – Góc –  HelixAngle – Góc […]

Tạo bộ giảm chấn Creo Parametric 2.0

Bộ giảm chấn là một loại tải bạn tạo ra để mô phỏng lực ma sát trên cơ cấu của bạn. Bộ giảm chấn (Dampers) Lực nén Lực tải xoắn Lực=C*vận tốc     Hình  1–Giảm chấn loại bỏ năng lượng Tạo giảm chấn Giảm chấncho phép bạn để tạo ra lực giảm chấn tuyến […]

Tạo lực lò xo Creo Parametric 2.0

Lò xo tạo ra một lực lò xo tịnh tiến hoặc quay trong một cơ cấu. Ta có lò xo kéo và lò xo nén Extensionvà CompressionSprings Torsion Spring Force=K*(x-U)   Hình  1– Cơ cấu lò xo Lò xo được sử dụng để mô phỏng một lò xo thực sự bằng cách tạo ra một lực […]

Tạo lực động cơ Creo Parametric 2.0

Lực động cơ cho phép bạnsử dụng lực vào trục dịch chuyển của kết nối. ForceMotors: TranslationalForce RotationalTorque SlotMotor Samemagnitudeoptionsas servomotors Tạo lực động cơ Hình  1–ForceMotors Forcemotorscho phép bạn để áp dụng lực vào lực động cơ tịnh tiến, hoặc mô-men xoắn cho các trục chuyển động quay của một kết nối. Một động […]

Xác định các thuộc tính khối cho phân tích động Creo Parametric 2.0

Để chạy một phân tích động của một cơ cấu, mỗi thành phần phải có tỷ trọng giao. AssigningMassProperties:  Gán 1 vật liệu. Gán tỷ trọng và các thuộc tính khối khác. Gán thuộc tính  các thành phần của máy.   Hình  1–Phân tích trọng lực đượcKích hoạt Gắn thuộc tính khối vào phân tích […]

Đánh giá kết quả phân tích Creo Parametric 2.0

Đánh giá kết quả phân tích để đảm bảo chức năng thiết kế cơ cấu đúng cách. Kết quả phân tích: AnalysisResultsPlayback CollisionCheck Measuresand Graphs CreateTraceCurves CreateMotionEnvelopes Hình  1– Hiển thị kết quả khi mô phỏng Đánh giá kết quả phân tích Sau khi chạy một phân tích, kết quả của các phân tích cần được […]

Phân tích máy Creo Parametric 2.0

 Phân tích cơ cấu của mỗi kết nối được xác định, các đơn vị năng động, và tham chiếu của nó. Loại phân tíc Mechanism designextension(MDX): PositionAnalysis- Phân tích vị trí KinematicAnalysis – Phân tích động lực học Loại phân tích MechanismDynamics Option(MDO): Dynamic – Động học Static – Tĩnh học ForceBalance – Cân bằng […]

Thêm đối tượng Creo Parametric 2.0

Sử dụng các các đối tượng động để xác định chuyển động tuyệt đối như mong muốn của máy. Các đối tượng độngtrongMechanismDynamicsOption(MDO)gồm: Servoand ForceMotors – Lực của động cơ Springs – Lực lò xo Dampers-  Dầm Forceand TorqueLoads – Mô men và lực Gravity- Trọng lực Hình  1– Lực tải tác dụng lên tay cầm […]