Quản lý với tab Manage Revit MEP

Đây là tab cho phép bạn quản lý các thông tin chi tiết, các phần hiển thị, hệ tọa độ cũng như các giai đoạn trong dự án. Trong tab này có các chức năng ưu việt của chương trình phục vụ đắc lực cho các bạn trong quá trình thiết lập dự án cũng như các công tác thiết lập mô hình mô phỏng, quản lý công tác thi công. Ta cùng tìm hiểu chi tiết:

tab mana 1

Materials

Đây là lệnh thiết lập vật liệu, các đặc tính cho cấu kiện trong mô hình.

Object styles

Đây là tùy chọn cho phép bạn quản lý các kiểu đối tượng cấu kiện bao gồm 4 tab:

  • Model object: Các đối tượng mô hình
  • Annotation Object: Các đối tượng chú giải
  • Analytical Model Object: Các đối tượng phân tích mô hình
  • Import Object: Các đối tượng được nhập vào

Ở phần quản lý đối tượng này các bạn có thể tạo danh sách các cấu kiện với mục  lọc Filter list. Danh sách các đối tượng có các mục thiết lập hiển thị với tỉ lệ, màu sắc…Bạn có thể tạo danh mục con theo ý muốn và hiệu chỉnh theo yêu cầu của dự án.

Khi muốn tạo thay đổi bạn chỉ cần nhấp vào khung giá trị, ở đây chương trình cho bạn một danh sách chọn, có thể thay đổi đồng loạt bằng cách chọn nhiều đối tượng cùng lúc với tổ hợp Ctrl+Click chọn.

tab mana 2

Snaps

Tương tự như trong các chương trình đồ họa khác,Revit cũng cung cấp phần hiệu chỉnh kiểu bắt đối tượng trong bản vẽ. tab mana 3

Project information

 Tùy chọn giúp quản lý các đặc tính của dự án với giá trị thông tin dự án hiện hoạt, bạn có thể nhấp vào các khung và nhập vào thông tin từ bàn phím. Bạn có thể hiệu chỉnh khi nhấn Edit.

 tab mana 4

 

Project Parameters

Quản lý các thông số dự án, có thể thêm (Add), chỉnh sửa thông số (Modify) hoặc xóa bỏ khỏi danh sách (Remove). Sau khi thay đổi nhấp OKtab mana 5

Project Units

Xác định phần định dạng hiển thị cho đơn vị đo lường như chiều dài (length), diện tích (Area), thể tích (Volume), góc (Angle), độ dốc (Slope)… Bạn có thể chọn tiêu chuẩn cho từng loại công trình tạo lập trong Discipline. tab mana 6tab mana 7

 

 Một số tài liệu bạn có thể tham khảo: