Category Archives: Rhinoceros

Lệnh dùng để vẽ đường Hyperbola

Kích chuột vào biểu tượng lệnh trên hình Trên trục hyperbola ta chọn 1 điểm làm đáy Hyperbola Kích theo hình vẽ điểm 2 và 3 theo tùy chọn của hình vẽ yêu cầu

Lệnh vẽ hình loxo trong rhinoceros 5.

  Vẽ lò xo theo một đường cong Cách vẽ: – Trong thanh Curve chọn lệnh control poin curve tạo ra đường cong lấy biên dạng Cong của lò xo. – Từ thanh công cụ curve  ,kích chọn lệnh Helix, – Tại dòng nhập lệnh chọn AroundCurve – Nhập bán kính bắt đầu cho lò […]

1.1. Lệnh Point Rhino 5 : vẽ điếm 1 điểm nhiều điểm với các tùy chọn tương ứng

Dride curve length :chuột trái(chia đoạn dây thành các đoạn) Dride curve by number of segments : chuột phải (chia đều đoạn dây thành các đoạn bằng nhau ).

1. Làm việc với thanh công cụ Osnap

Thanh công cụ Osnap là một thanh tiện ích ,giúp ta vẽ nhanh và chính xác bằng cách xác định vị trí bắt điểm,giúp ta dể dàng trong thao tác.   a.     với lựa chọn : End  ( cuối )   Bắt các điểm cuối của một đường cong, góc hình bao kín, nội thất […]