Category Archives: Rhinoceros

2. Các thao tác lệnh hiệu chỉnh rhino

Chọn đối tượng cần sao chép & Enter Tại dòng nhắc    (số bản sao theo trục X): Number in X direction : ví dụ theo trục X có 4 ô Number in Y direction   :4 Number in Z direction  :4 Unit cell or X Spaking : 8 (Khoảng cách giữa các vật với nhau ) […]

làm việc với thanh Osnap trong Rhinoceros5.0

      Thanh công cụ Osnap là một thanh tiện ích ,giúp ta vẽ nhanh và chính xác bằng cách xác định vị trí bắt điểm,giúp ta dể dàng trong thao tác. a.      với lựa chọn : End  ( cuối ) Bắt các điểm cuối của một đường cong, góc hình bao kín, nội […]

tạo măt với Rhinoceros5.0

Các bề mặt được tạo ra từ 3 hoặc 4 điểm chỉ định Thao tác lệnh Kích vào biểu tượng lệnh Kích chuột vào các điểm đã được chỉ định Điểm 1,2,3,4 Tương ứng ta được các mặt phẳng . Tạo mặt phẳng từ các biên dạng khép kín nằm trên 1 mặt phẳng. Thao […]

Lines trong Rhinoceros5.0

  Nhập lệnh từ dòng nhắc Kích chuột vào thanh công cụ Command :    lines    vẽ đường thẳng tự do theo phương bất kỳ : kích chọn điểm đầu và điểm cuối.  + Lưu ý với tùy chọn của thanh : Angled : nghiêng 1 góc bao nhiêu độ Vd : tạo phương ngang […]

Thanh lệnh Rectangle trong Rhinoceros5.0

1.  Thanh lệnh Rectangle   Nhập lệnh từ dòng nhắc Kích chuột vào thanh công cụ Command   : Rectangle ,….    Vẽ hình chữ nhật khi biết 2 đỉnh đối diện của nó Thao tác lệnh Kích điểm thứ nhất Kích điểm thứ 2 vẽ hình chử nhật khi biết tâm và 1 đỉnh của […]

Vẽ hình loxo với Rhinoceros5.0

Vẽ hình loxo : thao tác lệnh : chọn lệnh . – kích điểm thứ nhất nằm dưới đáy loxo điểm này nằm trên đường tâm loxo – kích điêm thứ 2 đỉnh loxo(điểm 1 và 2 trục loxo) – điểm 3 bề rộng loxo   Tài liệu bạn nên xem : File cài đặt […]

Thanh lệnh Curve trong Rhinoceros5.0

1.  Thanh lệnh Curve: Nhập lệnh từ dòng nhắc Kích chuột vào thanh công cụ Command :   curve  ,…. Kích tùy chọn tương ứng thanh lệnh –Vẽ phác thảo đường cong theo theo biên dạng,vẽ phác tùy  chọn. – Control point curve ( kích chuột trái) :vẽ đường cong thông qua các điểm – curve […]

Rectangular array trong Rhinoceros5.0

các thanh lệnh chính: Bản sao các đối tượng cách nhau trong cột, dòng, và các cấp trong x, y, z-hướng. + bản sao đối tượng tạo xếp lên nhau tạo khối hình hộp chữ nhật. + bản sao đối tượng tạo ra quanh 1 tâm + tạo ra các bản sao của đối tượng […]

Công cụ tạo profile trong Rhinoceros5.0

Công cụ tạo profile : Point : vẽ điếm 1 điểm nhiều điểm với các tùy chọn tương ứng. single points :1 tùy chọn ta vẽ được 1 điểm Multiple points : 1 tùy chọn ta vẽ được nhiều điểm liên tiếp. Dride curve length :chuột trái(chia đoạn dây thành các đoạn) Dride curve by […]