gia cong nhieu truc nx11

Gia công 4-5 trục với Unigraphics NX9

150,000.00

Phần nội dung kiến thức gia công 4-5 trục là nội dung nâng cao nên cần có các kiến thưc gia công cơ bản trước khi học tài liệu này. Sau khi học bạn có thể làm chủ được công cụ này