tien truc c creo2.0

Gia công tiện trục C trên Creo 2.0

120,000.00

Với nội dung nâng cao về tiện trục C trên phần mềm creo 2.0 giúp bạn lập trình được máy tiện trục c hay máy 4 trục để thực hiện đồng thời tiện và phay trên 1 máy