tien truc c tren mastercam X7

Gia công tiện trục C trên Mastercam X7

120,000.00

DVD này cung cấp kiến thức toàn vộ quy trình về tiện trục C người học có thể áp dụng trực tiếp vào công việc mà không cần học thêm bất kỳ tài liệu nào

  • Dung lượng DVD: 2h
  • Thuyết minh tiếng Việt
  • Giá: 120.000 vnd.