gia cong creo 3.0

Lập trình gia công trên Creo 3.0

220,000.00

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng phần mềm Creo 3.0 để lập trình gia công bất kỳ một sản phẩm nào mình muốn khi học hoàn chỉnh bộ DVD này và tự tin apply vào bất kỳ một công ty về gia công cơ khí nào