gia cong phay 2d 3d mastercam X7

Lập trình phay 2D-3D trên mastercam X7

130,000.00

DVD giúp hoàn thiện nội dung về lập trình gia cong phay 2D – 3D trên phần mềm mastercam X7, thông qua việc hướn dẫn trực tiếp trên video người học sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều

  • Thời lượng:  160 Phút.
  • Hướng dẫn tiếng VIệt
  • Giá: 130.000
  • Số video: 14 video.
  • Dung lượng 1,32 Gb