Lập trình phay 2D trên mastercam x8 căn bản

120,000.00

Tài liệu cung cấp những kiến thức căn bản nhất về phần mềm mastercam x8 và hướng dẫn lập trình phay 2D ở mức độ cơ bản dành cho người mới