phay 3d mastercam x8

Lập trình phay 3D trên mastercam x8

140,000.00

Sách hướng dẫn lập trình phay mastercam x8 cung cấp đầy đủ kiến thức về phần gia công phay 3d. Nội dung được trình bày rõ ràng