gia cong co ban nx8

Lý thuyết và thực hành gia công cơ bản NX8

120,000.00

Đây là nội dung cơ bản của phần gia công trên phần mềm  Nx8 và chỉ hướng dẫn module gia công phay, đầy đủ mọi lý thuyết và bài tập để bạn có thể hiểu và tự lập trình gia công trên máy cnc ở mức độ cơ bản