gia cong nang cao nx

Lý thuyết và thực hành gia công nâng cao trên NX9

140,000.00

Tập trung vào những kiến thức nâng cao trong phần lập trình gia công trên NX9 giúp cho mọi người nắm chắc kiến thức hơn và vận dụng tôt vào thực tế công việc