tien nx8

Lý thuyết và thực hành gia công tiện NX8

120,000.00

Tài liệu hướng dẫn về phần nội dung lập trình gia công tiện trên NX8, hoàn thành hết nội dung học bạn có thể xử lý các công đoạn gia công tiện một cách dễ dàng