kim loai tam nx11

Lý thuyết và thực hành kim loại tấm trên NX11

160,000.00

Bạn sẽ làm chủ được toàn bộ công cụ thiết kế kim loại tấm trên phần mềm NX11 thông qua tài liệu này, nếu như muốn học san khuôn dập thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều