mo-phong-solidworks

Phần tích mô phỏng với Solidworks 2013

150,000.00

Tài liệu cung cấp các kiến thức về nội dung của công cụ mô phỏng và phân tích trên solidworks simulation 2013 cho những người thực sự cần vì đây là phần nội dung nâng cao trên phần mềm solidworks, nên cần trang bị kiến thức cơ bản trước khi học