phan tich inventor 2015

Phân tích trên Autodesk Inventor 2015

120,000.00

Đây là DVD hướng dẫn phần nội dung nâng cao về phân tích ứng suất của các đối tượng trong quá trình hoạt động trên phần mềm inventor 2015, từ đó nhà thiết kế có thể dự đoán trước sự cố và đưa ra cách khắc phục