thietke-catia-v5

Tài liệu thiết kế cơ khí với Catia V5 cơ bản

95,000.00

Những kiến thức cơ bản về cách sử dụng CATIA V5 để thiết kế các sản phẩm trong ngàn cơ khí sẽ được giới thiệu thông qua tài liệu này.