thiet-ke-3d-jdpaint

Thiết kế 3D và tạo hình nỗi trên Jdpaint 5.21

130,000.00

Hướng dẫn người học sử dụng thành thạo các tính năng thiết kế 3D trên jdpaint để phục vụ công việc thiết kế mẫu điều khác. Cần trang bị kiến thức cơ bản và thiết kế 2D trước khi học tài liệu này