thiet ke nx9 co ban

Thiết kế cơ bản trên phần mềm NX9

120,000.00

Với tài liệu thiết kế cơ bản trên NX9 này bạn có thể học được các tạo các biên dạng sketch 2D và từ các biên dạng đó dựng lên các khối 3D cơ bản