thiet ke day voi delcam shoemaker

Thiết kế giày thể thao với Delcam Shoemaker 2013

120,000.00

Tài liệu hướng dẫn thiết kế gày thể thao với  delcam Shoemaker 2013 để phục cho những người có nhu cầu thiết kế giày thể thao cũng như giày dép các loại khác nhau, đặt biệt cung cấp về lý thuyết thiết kế để người học có thể học nâng cao nếu cần