thiet ke khuon dap nx9

Thiết kế khuôn dập NX9 cơ bản

180,000.00

Tài liệu hướng dẫn thiết kế phần nội dung thiết kế khuôn dập trên NX9, ngoài ra bạn có thể học thêm được phần nội dung về kim loại tấm.