thiet ke khuon nang cao nx

Thiết kế khuôn Unigraphics NX 9 nâng cao

140,000.00

Tài liệu giúp bạn hoàn thiện và chắc chắn hơn về phần nội dung thiết kế khuôn thông qua tài liệu hướng dẫn này. Cần trang bị kiến thức thức cơ bản trước khi học phần nội dung này