thiet ke kim loai tam solidworks

Thiết kế kim loại tấm Sheetmetal trên Solidworks 2013

130,000.00

Mục đích của tài liệu này là giúp mốt số ít người cần học về solidworks sheetmetal để thiết kế kim loại dạng tấm có thể sử dụng phần mềm một cách linh hoạt nhất để áp dụng cho công việc