thiet ke solidworks 2013

Thiết kế sản phẩm cơ bản Solidworks 2013

100,000.00

Tài liệu này hướng dẫn thiết kế các sản phẩm, chi tiết cơ bản trên phần mềm solidworks 2013 đầy đủ và chi tiết để người học có được những kiến thức cơ bản về thiết kế