thiet ke tach khuon nx8

Thiết kế tách khuôn với MOLDWINZARD NX8

120,000.00

Tài liệu này hướng dẫn nội dung cơ bản về toàn bộ quá trình thiết kế và tách khuôn hoàn chỉnh trên phần mềm NX8