inventor 2016 co ban

Thiết kế trên Inventor 2016 cơ bản

120,000.00

Nội dung của các video hướng dẫn về thiết kế trên phần mềm inventor 2016 ở mức độ cơ bản để người dùng hiểu được giao diện và sử dụng tốt các lệnh trong thiết kế cơ bản