phay-3d-mastercam

Thiết kế và lập trình phay 3D mastercam x9

120,000.00

Chất lượng HD
Hướng dẫn thiết kế 3D, Lập trình phay 3D
Thời lượng: 230 phút
Dung lượng 1.34 Gb
Giá: 140.000 vnd
Chi tiết:ượng video bạn có thể tham khảo 2 video mẫu 1 và 8.