thiet ke creo 3.0

Thiết kế và xuất bản vẽ trên Creo 3.0

150,000.00

DVD hướng dẫn thiết kế và xuất bản vẽ trên Creo 3.0 này giúp bạn có thể hiểu hết các lệnh và sử dụng các lệnh đó vào trong việc thiết kế trên phần mềm hoàn chỉnh nhất. Sau khi thiết kế sẽ tự tay xuất bản vẽ của sản phẩm đúng chuẩn nhất