lap trinh phay mastercam x7

Thực hành phay Mastercam X7 và mô phỏng SSCNC

110,000.00

Toàn bộ những video này hướng dẫn về lập trình phay 2d và 3d trên phần mềm mastercam x7 thêm vào đó là sử dụng phần mềm sscnc để mô phỏng gia công