thuc thanh thiet ke co ban cimatron e10

Thực hành thiết kế cơ bản trên Cimatron E10

120,000.00

Đây là tài liệu hướng dẫn giải các bài tập thực hành về thiết kế trên phần mềm Cimatron E10 để bạn hiểu hơn về toàn bộ quy trình thiết kế là như thế nào