autocad electric 2014 phan1

Tự học Autocad Electric Phần 1

100,000.00

Autocad Electric có thể giúp bạn xây dựng và xử lý các hệ thống điện một cách hoàn chình và đầy đủ nhất trên giao diện và mội trường làm việc của phần mềm autocad.

  1. Thời lượng: 200 phút
  2. Dung lượng 1,5  Gb
  3. Video sub Việt hoàn chỉnh
  4. Số video 53.