autocad electric 2014 phan2

Tự học Autocad Electric phần 2

120,000.00

Nội dung trong phần thứ 2 sẽ đi sau vào hướng dẫn các công cụ, lệnh và cách xây dựng một sơ đồ mạch điện hoàn chỉnh thông qua những bài tập thưc tế.

  1. Thời lượng: 160 phút
  2. Dung lượng 2 Gb
  3. Video sub Việt hoàn chỉnh
  4. Số video 41
  5. Giá 120.000 vnd.