autocad electric 2014 phan3

Tự học Autocad Electric phần 3

120,000.00

Nội dung của các video trong DVD số 3 này hướng dẫn để xây dựng hoàn thiện sơ đồ mạch điện và hệ thống thêm vào đó là hướng dẫn một số kiến thức mở rộng nữa

  1. Thời lượng: 150 phút
  2. Dung lượng 2 Gb
  3. Video sub Việt hoàn chỉnh
  4. Số video: 40 chất lượng HD