tien mastercam x7

Vẽ và gia công tiện trên Mastercam X7

100,000.00

DVD gồm các video hướng dẫn lập trình tiện trên mastercam X7 nhưng trước đó là sẽ hướng dẫn về nội dung thiết kế 2D và 3D. Cuối video sẽ kèm theo là một phần nội dung về máy cắt dây