thiet ke co ban catia

Video học thiết kế Catia cơ bản

100,000.00

Kiến thức thết kế cơ bản trên Catia bao gồm các lệnh: Line, Circle, Rectangle,….cùng với đó các các lệnh hiệu chỉnh sketch 2D và một số lệnh thiết kế khối 3D.

  • Thời lượng 260 phút
  • Dung lượng 1 Gb
  • Chất lượng HD: 1366 x 768
  • Giá: 150.000 vnd