Danh sách các Layer hiển thị sử dụng phần sắp xếp mặc định theo thứ tự. Ví dụ, tên layer 1, 4, 25, 6, 21, 2, 10 được xếp 1, 2, 4, 6, 10, 21, 25 thay vì 1, 10, 2, 25, 21, 4, 6. Xếp theo thư tự tất cả các danh sách layer bao gồm tab Hatch Editor Ribbon và chọn nhanh Quick Selection. Bạn có thể lưu trữ phần sắp xếp ASCII dùng trong phần hiện hành bằng cách thay đổi hệ thống SORTORDER có giá trị tới 0.

layer autocad

Sắp xếp các Layer trong autocad 2015Autocadcác loại layer autocad,Cách dùng layer autocad,cần biết về layer autocad,cần hỏi layer autocad,cần tìm layer autocad,chỉ dẫn layer autocad,chỉnh layer autocad,chọn lựa layer autocad,chọn mua theo layer autocad,chức năng của layer autocad,công cụ layer autocad,giải thích layer autocad,hiều gì về layer autocad,layer autocad chính xác,layer autocad hợp lý,layer autocad là gì,layer autocad ở đâu,Nghĩa của layer autocad,phân biệt layer autocad,sử dụng layer autocad,thông số layer autocad,tìm học layer autocad,tìm mua layer autocad,vị trí layer autocad,ý nghĩa layer autocad
Danh sách các Layer hiển thị sử dụng phần sắp xếp mặc định theo thứ tự. Ví dụ, tên layer 1, 4, 25, 6, 21, 2, 10 được xếp 1, 2, 4, 6, 10, 21, 25 thay vì 1, 10, 2, 25, 21, 4, 6. Xếp theo thư tự...