Solidworks_Hướng dẫn lấy bảng chi tiết trong bản vẽ lắp

Trong quá trình xuất bản vẽ lắp ráp ta cần phải có bản thống kê chi tiết đi theo… thông thường thì SolidWorks tự động hỗ trợ ta về vấn đề này.. tức khi ta lắp ráp thì phần mêm tự động tạo cho ta bảng thống kê chi tiết. Vậy làm sao để lấy nó ra?
Các bạn có thể làm như sau:

Chọn hai chi tiết bất kì và lắp ráp lại với nhau, tiếp theo là xuất bản vẽ cho bản lắp ráp đó.

banvelapsw1

 
[adrotate banner=”7″] Vào thẻ Annotation => Table => Bill of Materials

banvelapsw2

Chọn vào hình chiếu vừa xuất => Click “Ok”

banvelapsw3
[adrotate banner=”8″] Ta kéo chuột ra vùng thể hiện bản vẽ và click chuột vào khoảng trống đủ diện tích cho bảng thống kê chi tiết. Ta được bảng thống kê như hình dưới.banvelapsw4