Sử dụng lệnh File Control trong Gibbscam

Nút này giúp tạo ra 1 chi tiết mới, mở  và đóng 1 chi tiết có sẵn và lưu chi tiết hiện hành. Có thể lưu chi tiết với nhiều tên hoặc vị trí bằng cách chọn Save As. Chọn nút Save Copy để lưu bản sao của chi tiết.

Gia công

Machine Menu là danh sách tất cả các loại gia công 1 chi tiết. bao gồm tiện  trục 2 và trục 3 và phay trục 3, 4, 5 cả theo hướng thẳng đứng hoặc nằm ngang.

Vật liệu

Đây là 1 cơ sở dữ liệu các vật liệu và tốc độ cắt và nguồn cấp dữ liệu cho mỗi mục. Có thễ thêm và chỉnh sửa các mục. Có thể tìm thấy mô tả các vật liệu trong sách hướng dẫn Common Reference.

Đơn vị đo lường

Chọn đơn vị inches hoặc milimet để xác định chi tiết.

Sử dụng Global Settings cho khối.

Tùy chọn này cho phép thiết lập giá trị mặc định để xử lý gia công khối.

lenh gibbscam 1

Dung sai Part Rough/ Finish

Giá trị dung sai này được áp dụng cho phôi  và là giá trị dung sai chung được sử dụng trong đường chạy dao. Dung sai Part Rough/ Finish được thiết lập trên khối của xử lý gia công.

Dung sai chi tiết cố định

Giá trị dung sai này được sử dụng khi đường cắt dao bắt gặp một phần thân máy định sa9n4 như là một chi tiết cố định.

Khe hở chi tiết cố định.

Khi đường chạy dao gặp 1 phần thân máy chi tiết cố định, đường chạy dao sẽ dịch chuyển từ chi tiết cố định bởi con số này.

Kích thước chi tiết

lenh gibbscam 2

Thiết lập này được sử dụng để xác định kích thước vùng làm việc và kích thước khới mặc định. Với chi tiết phay, vị trí hoặc giá trị âm bất kỳ nào cũng đều đúng, nhưng giá trị +X, +Y, +Z phải luôn lớn hơn các giá trị -X, -Y, -Z. Gốc chi tiết luôn ở Xo, Yo, Zo. Với chi tiết tiện, vị trí hoặc giá trị âm bất kỳ nào cũng đều đúng, nhưng giá trị +Z phải luôn lớn hơn giá trị -Z. Các giá trị thêm vào đây có thể xác định vị trí di chuyển khi sử dụng chức năng Auto Clearance. Kích thước X có thể là Radius hoặc Diameter tùy thuộc vào loại thiết lập được chọn cho X Dimension Style.

X Dimension Style.

Tùy chọn này được tìm thấy khi xác định tiện. Thiết lập này để xác định xem giá trị X được nhập vào với radius hoặc diameters.

Thay đổi vị trí dao- phay

Kích hoạt hộp kiểm tra này để đưa trục chính/ thoi vào kích thước xác định X và Y. Tùy chọn này được sử dụng trong gia công phay mà không cần bộ biến đổi dao tự động. Hộp này cũng rất ích khi phải di chuyển bảng để tránh gây trở ngại trong khi thay đổi 1 dao từ 1 chi tiết, chi tiết cố định cao hoặc trong trường hợp một bảng quay được sử dụng.

Thay đổi dao- tiện

Nếu tùy chọn Tool Change được bật, bàn xe dao( turret) sẽ bị gửi vào kích thước  xác định X và Y khi việc thay đổi dao xảy ra. Nếu tùy chọn Tool Change không được bật, hệ thống sẽ gửi turret vào vị trí home hoặc người điều chỉnh sẽ tự nhập thủ công các dịch chuyển thay đổi dao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *