Sử dụng lệnh Fill Pattern để nhân các chi tiết theo vòng tròng hoặc vuông

Lệnh Fill Pattern thường được sử dụng mạnh mẽ trong việc đột các lỗ thông, thoát như lỗ trên vòi sen, lõ thông thoát khí trên các chi tiết điện…

swlaprappp6

[adrotate banner=”7″] Lệnh Fill Patten thường được sử dụng khi thiết kế trên kim loại tấm (sheet metal) .Với lệnh này cho phép ta thực hiện nhân bản một cách nhanh chóng một cách dễ dàng.

B1: Trên một bề mặt kim loại tấm, tạo một feature có biên dạng bất kỳ, ở đây ta khoét 1 lỗ có đường kính 12swlaprappp7

B2: Vào nhóm lệnh Liner Pattern chọn Fill Paternswlaprappp8

B3: Ta có thể chọn các kiểu pattern trong phần layout và tùy chỉnh các kích thước cho phù hợp. Sau đó chọn OK

swlaprappp9

Ngoài ra: khi cần Pattern lỗ thì ta không cần phải feature cut trước vì công cụ này cung cấp sẵn các biên dạng lỗ. Ta thực hiện như sau:

B1: Gọi lệnh Fill Patternswlaprappp10
[adrotate banner=”8″] B2: Thực hiện các bước như hình. Sau đó chon OK. Chú ý: check vào mục create seed cutswlaprappp11 swlaprappp12

Trong mục 3 thì ta có thể chọn loại lỗ muốn đột như tròn, vuông, thoi, ngủ giác tùy theo chúng ta muốn lựa chọn như thế nào.

Tiếp theo trong mục 4 sẽ là hình dạng sau khi nhân các lỗ, ví dụ như nhân theo kiểu tròn trong các vòi sen, kiểu vuông như trong các thiết bị điện, kiểu tròn theo cặp.