Sử dụng Transform Rotate Toolpath trên mastercam

Sử dụng Transform Rotate Toolpath trên mastercam

766
Hữu ích?

Ví dụ muốn gia công chi tiết như trên hình sau

sd trans 1

Ta chỉ cần thực hiện phay hốc 1 biên dạng như hình vẽ rồi dùng transform để gia công 5 hốc còn lại ích lợi của việc này là ta có thể sử dụng chương trình con để cho chương trình gia công ngắn lại và chuyên nghiệp. Để sử dụng lệnh Transform ta làm như sau

B1: Click vào toolpath  rồi click vào transform rồi ra hộp thoại sau

sd trans 2

B2: Ta chọn ở Type là Rotate rồi chọn nguyên công cần rotate

sd trans 3

B3: chuyển qua tab Rotate nhập số lượng cần rotate, góc quay và tâm quay

sd trans 4

 

B4: Kết quả

sd trans 5

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang Quyền lợi học viên:

NO COMMENTS

Leave a Reply