Máy scan 3D là thiết bị có thể lấy lại hoặc dựng mô hình từ chi tiết 3D thực, và việc thu thập dữ liệu của chúng vào số hóa gọi là dữ liệu scan, hay dữ liệu scan 3D. Dữ liệu này gồm các đám mây điểm, mỗi điểm đại diện cho một vị trí của hình học thực theo các tọa độ X,Y,Z.


03000079_602x219

Thể hiện dữ liệu scan 3D theo các cấp độ phân giải tăng dần.

Và khi sử dụng các đám mây điểm cho đối tượng thực bạn có thể:

0300007A

  • Tạo nhanh mô hình số cho đối tượng thực
  • Độ chính xác cao
  • Lấy lại các hình học tự do phức tạp
  • Có thể mô hình từ đối tượng nhỏ tới lớn ( tùy vào loại máy quét 3d)
  • Thể hiện màu sắc cho đối tượng
  • Mô phỏng môi trường và các tình huống giả định
  • Thay đổi tỉ lệ và kích thước một cách đơn giản
  • Dễ dàng tính toán được chiều dài, rộng, cao, diện tích, thể tích của mô hình
  • Không cần phải lấy toàn bộ mô hình, có thể lấy một phần
  • Hoạt động tốt trên các hệ điều hành máy tính

Trung tâm ADVANCE-CAD.COM

Sức mạnh của công nghệ quét mẫu 3DwebCAD/CAM/CNCThiết kế ngượcbộ video sưu tầm quét mẫu,căn bản nâng cao quét mẫu,khả năng của quét mẫu,kinh nghiệm dùng quét mẫu,kinh nghiệm sử dụng quét mẫu,nên dùng quét mẫu,pdf quét mẫu,quét mẫu mới bắt đầu,quét mẫu pdf mediafire,sách quét mẫu,so sánh quét mẫu,tổng hợp bài giảng quét mẫu,tổng hợp tài liệu quét mẫu,tự học quét mẫu,video quét mẫu
Máy scan 3D là thiết bị có thể lấy lại hoặc dựng mô hình từ chi tiết 3D thực, và việc thu thập dữ liệu của chúng vào số hóa gọi là dữ liệu scan, hay dữ liệu scan 3D. Dữ liệu này gồm các đám mây điểm, mỗi...