Hãy chắc chắn rằng bạn đang cài đặt phiên bản thích hợp của phần mềm Autodesk Inventor cho…