Ảnh hưởng của nhiệt độ và ma sát Trong quá trình cắt gọt nhiệt được tạo ra do:…