Tag Archives: ảnh hưởng của nhiệt độ và ma sát thế nào

Tính gia công cắt của kim loại (p.2)

Ảnh hưởng của nhiệt độ và ma sát Trong quá trình cắt gọt nhiệt được tạo ra do: 1.       Biến dạng dẻo xảy ra trong kim loại khi tạo ra phoi cắt. 2.       Ma sát sinh ra do các phoi trượt dọc theo bề mặt dụng cụ cắt. Nhiệt độ cắt gọt phụ thuộc vào […]