Tag Archives: artcam pro 9

Chu trình khoan Artcam Pro 9

Giới thiệu. Trong Cửa sổ Toolpath, 2D Toolpath, có tùy chọn Drilling sử dụng vectors được chọn để xác định vị trí lỗ. Vị trí lỗ được xác định tại tâm vetor hình tròn, tại điểm điều khiển vector, tại kích thước vector hoặc trên vị trí Plunge Move của 2D Toolpath được chọn. Để […]

Chế độ khắc V bit Artcam Pro 9

V Bit Carving Ví dụ sau thể hiện tùy chọn V Bit Carving. Chọn Create New Model và nhập kích thước X100 và Y100 với Resolution 2004 x 2004 và Thiết lập Datum ở tâm. Từ top pulldown menus, Chọn Vectors – Import và mở tập tin:- ….\ ArtCAM_Data\Examples2\V-BitCarvingVectors.eps Chọn Now để tính toán đường […]

• Gia công khắc chữ Artcam Pro 9

Bevel Carving Chữ 2mm ‘FOREST’ trên biểu tượng có mặt vát 1mm được thêm vào bằng cách sử dụng tùy chọn 2D Toolpath được gọi là Bevel Carving. Đối với phần mềm artcam pro 9 quá trình này đòi hỏi người dùng nhập Bevel Carving Tool. Kích thước dao và/hoặc giá trị được lưu của […]

Gia công biên dạng 2D Artcam Pro 9

Profiling toolpath được tạo với độ sâu xác định, trên Inside hoặc Outside củavector khép kín. Cũng có 1 tùy chọn để áp dụng hướng Climb Mill hoặc Conventional của đường cắt. đối với open Vector, Inside sẽ offset sẽ offset đường chạy dao qua phải hướngvector trong khiOutside sẽ offset đường chạy dao qua […]

Gia công vector 2D Artcam Pro 9

Giới thiệu. Đối với loại thành phần 2D cụ thể, việc tạo 3D Relief Model không mang lại lợi ích gì. Đối với các ứng dụng này, ArtCAM Pro có nhiều tùy chọn để tạo Đường chạy dao 2D được tính toán trực tiếp Từ vectors. Forest Sign – 2D Area Clearance.   Mở mô […]

Toolpath Templates Artcam Pro 9

Toolpath Templates. Toolpath Template là 1 tập tin chứa 1 hoặc nhiều chu trình gia công không xử lý được lưu bên ngoài ArtCAM như 1 tập tin tpl. 1 Toolpath Template được lưu trước đó được nhập vào ArtCAM và chu trình gia công tương ứng được chỉnh sửa trước khi tạo lại đường […]

Hậu xử lý của Đường chạy dao đối với Automatic Tool Changer Artcam Pro 9

Nếu Machine Tool phù hợp với Automatic Tool Changer, điều chỉnh tính năng sẽ có sẵn trong tịnh tiến Post Processor. Nếu đường chạy dao chứa các dao khác nhau qua cửa sổ bên phải của mẫu biểu Save Toolpath và Post Processor không hỗ trợ Automatic Tool Changer, 1 hộp thoại với thông báo […]

Post Processing Toolpath Artcam Pro 9

Giới thiệu The Đường chạy dao  được xuất trong Artcam sẽ được chuyển thành một số định dạng phù hợp với bộ điều khiển của máy CNC gọi là Post-Processing,  bạn thực hiện điều này thông qua tùy chọn Save Toolpath. Hậu xử lý của Đường chạy dao đối với Manual Tool Changer Mở mô […]

Gia công 2D nâng cao Artcam Pro 9

Phần này sẽ bao gồm cả chu trình gia công 2D – 2.5D: Merge Đường chạy dao Copy Đường chạy dao Profile cut out using Bridges Hướng dẫn cách tạo nhiều đường chạy dao khác nhau trên một chi tiết trên artcam pro 9, và cách merge chúng lại để tạo thành một toolpath duy […]

Làm sắc góc cạnh chi tiết Artcam Pro 9

Khi tick mục Corner Sharpen , ArtCAM Pro  sẽ tự động di chuyển dao theo 3 trục dọng theo vùng giao, để làm sắc cạnh. Bên dưới là ví dụ là sắc cạnh “M“. Multiple Z Passe Cho phép dùng nhiều lớp cắt với đường chạy dao khác nhau dọc theo chiều Z. Drop Tool […]