Tag Archives: autodesk

Các yêu cầu hệ thống cho các sản phẩm Autodesk Inventor 2016

Hãy chắc chắn rằng bạn đang cài đặt phiên bản thích hợp của phần mềm Autodesk Inventor cho hệ điều hành của bạn. Inventor 2016 chỉ được hỗ trợ trên hệ điều hành 64-bit và không được cài đặt được trên hệ thống 32-bit.

Phần mềm Autocad 2016

Để phù hợp với nhu cầu của người sử dụng hãng Autodesk đã cho ra phiên bản Autocad 2016.   Đây là phiên bản mới nhất của Autocad nó có những tính năng vuot trội so với các phiên bản trước: +Snap to geometric center – bắt điểm vào trung tâm hình học +Thêm một số […]